Manifest tegen Kindermisbruik

Deze pagina delen

Wij, bezorgde burgers, verenigen ons met een gezamenlijk doel: een einde maken aan het verschrikkelijke leed van kindermisbruik in onze samenleving.

 1. Erkenning van het Probleem:
  Wij erkennen dat kindermisbruik een reëel en dringend probleem is dat de meest kwetsbaren onder ons treft. Het is niet slechts een incidenteel kwaad; het is een systematische schending van de rechten en waardigheid van het kind.
 2. Prioriteit aan Slachtoffers:
  Te vaak zijn de stemmen van de slachtoffers ondergesneeuwd door politieke agenda’s en media-interesses. Wij eisen dat de focus verschuift van de daders naar de slachtoffers. Hun verhalen, hun pijn en hun herstel verdienen onze volledige aandacht.
 3. Verantwoordelijkheid van de Media:
  Wij roepen de media op hun verantwoordelijkheid te nemen. Sensatiezucht mag nooit zwaarder wegen dan integriteit en empathie. De media moeten het leed van de slachtoffers op een respectvolle en zorgvuldige manier belichten.
 4. Eisen aan de Politiek:
  We roepen onze politieke leiders op om concrete maatregelen te nemen tegen kindermisbruik. Dit omvat strengere wetten, betere handhaving en meer ondersteuning voor slachtoffers.
 5. Betrokken Gemeenschap:
  Wij zijn meer dan slechts toeschouwers; we zijn strijders voor rechtvaardigheid. In een verenigde gemeenschap ligt ongekende kracht en potentie. Samen staan we op en we trekken hier een lijn, tot hier en niet verder! We bieden een onwrikbaar schild van steun voor degenen die door het duister zijn getroffen. Het is tijd om op te staan, te mobiliseren en te vechten voor onze kinderen en jeugd.

Door dit manifest te ondertekenen:

 • Beken ik mijn steun aan de strijd tegen kindermisbruik.
 • Beloof ik om waakzaam te blijven, te leren, en mijn deel te doen in het beschermen van kinderen.
 • Eer ik de moed van de slachtoffers en beloof hen dat hun stem gehoord zal worden.

Laten we de handen ineenslaan en een veiligere, liefdevollere wereld voor onze kinderen creëren. Onderteken dit manifest en sta met ons in deze belangrijke strijd.

Ondertekening Manifest

6 signatures

Share this with your friends: