Ingebrekestelling media nav de zaak Pichal

Deze pagina delen

INGEBREKESTELLING MEDIA
Nalatigheid van de media bij de bescherming van
jonge kinderen tegen kindermisbruikers

*

Aan wie het aanbelangt,
Aan @vrtnws , @HLN_BE , @gva, @HetBelang, @Nieuwsblad_be,
@VTMNIEUWS, @Humo, @DeMorgen, @Knack

Tot onze spijt laat u geen andere keuze dan u via deze weg in gebreke te stellen.

Wij zijn zeer bezorgd over de recente nalatigheid van verschillende media met betrekking tot de bescherming van jonge kinderen tegen kindermisbruikers. Als verantwoordelijke leden van de samenleving zijn wij van mening dat het onze collectieve plicht is om de veiligheid en het welzijn van onze meest kwetsbare burgers, de kinderen, te waarborgen.

Het is opvallend hoe bepaalde mediaplatforms voorbij gaan aan hun verantwoordelijkheid bij het melden van incidenten met betrekking tot misbruik, uitbuiting en in gevaar brengen van kinderen. Het gebrek aan gevoeligheid, zorgvuldigheid en ethische verantwoordelijkheid van deze media is zowel ontmoedigend als alarmerend.

Kinderen zijn de basis van onze toekomst en het is noodzakelijk dat we een omgeving creëren waarin ze in alle veiligheid kunnen opgroeien. We roepen de media dan ook op om hun rol als communicatoren en beïnvloeders in de samenleving ernstig te nemen en om onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen die hun tekortkomingen in dit opzicht rechtzetten.

Stop met het achterhouden van informatie en het wegrelativeren van de ernst van kindermisbruik. Pedofilie kan nooit worden goedgepraat, ook al gebeurt het door uw geliefde collega’s.

Voorzie informatie over preventie: Stop uw schuldig verzuim en verstrek essentiële informatie over de preventie van kindermisbruik, vroegtijdige waarschuwingssignalen herkennen, en beschikbare bronnen voor het melden en zoeken van hulp.

Het parket noemt de feiten in de zaak Pichal bijzonder ernstig en bewezen, stop dan ook met het onherkenbaar maken van de spilfiguren en ze te beschermen.

We dringen aan op een ethische berichtgeving en vragen om de omschakeling te maken van het beschermen van de daders naar het beschermen van de kinderen!

Hierdoor kunnen de media een belangrijke rol spelen in het creëren van een veiligere omgeving voor kinderen en bijdragen aan het algemene welzijn van de samenleving. We zijn ervan overtuigd dat de media de macht hebben om de publieke perceptie te vormen en positieve veranderingen teweeg te brengen, en we dringen er bij hen op aan om deze macht op verantwoorde wijze te gebruiken.

Als deze problemen niet worden aangepakt en er niet snel corrigerende maatregelen worden genomen, zal het vertrouwen van het publiek verder afbrokkelen en zal het huidige klimaat van nalatigheid voortduren. We hopen oprecht dat de media deze gelegenheid zullen aangrijpen om prioriteit te geven aan de veiligheid en bescherming van jonge kinderen en zo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen opnemen.

Met vriendelijke groet,

Jos Walle

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *