De X-Dossiers – Regina Louf (deel 2)

Deze pagina delen

Carine Knapen – X – 5 september 2023

Hoe het verder gelopen is met de X getuigenissen van Regina Louf en de andere jonge dames…

Hoewel er nadien nog talrijke nieuwe bewijzen zijn opgedoken van duidelijke verbanden tussen bepaalde personen en bedrijven op locaties waarvan geweten was dat het draaischijven van kinderprostitutie en kinderporno waren, is daar nooit iets mee gedaan.
Deksel op de pot en in de vergeetput.
De verschillende moorden zijn nooit opgelost.

Oordeel zelf.

In het dossier Dutroux zelve is er ook geen verder onderzoek geweest naar de grote geldstromen, de vele verplaatsingen naar het buitenland, de vrachtwagen transporten enz….
De eigen verklaringen van Dutroux dat er wel degelijk een groot pedofilie netwerk bestaat zijn onder de mat geveegd. Ook hij is gelabeld als psychopaat en gestoord. Volgens het officiële narratief handelde hij voor eigen rekening ( zie vorige publicaties ).

Alle gedegen onderzoeksjournalstiek is gebeurd door buitenlandse journalisten ( ZDF Duitsland, ZEMBLA Nederland en andere ). Waarom heeft de Belgische pers zich niet de moeite getroost om zich grondig in de zaak te verdiepen en de vele anomaliëen aan de kaak te stellen ? Heerst er ook in deze affaire een omerta ?