De ongeschreven wet van vraag en aanbod

Deze pagina delen

Carine Knapen – X – 10 September 2023

Als de vraag groot is en het aanbod klein, stijgen de prijzen. Als het aanbod groot is en de vraag klein, dalen de prijzen. Is er veel vraag, stijgt de productie. Is er geen vraag, wordt de productie gestopt en vervangen door iets anders waar wel vraag naar is. De vraag bepaalt of een product op de markt blijft ( of niet ) en wat hiervan de prijs is.

Dit macro-economisch principe kent iedereen.
Soms wordt het aanbod bewust beperkt gehouden ( terwijl er wel grote voorraden zijn ) om de prijs artificieel hoog te houden en de markt niet te laten instorten.

Dit voelen we al 3 jaar in onze portemonnee. Alle prijzen zijn onder allerlei valse voorwendsels sterk gestegen en dalen niet meer, zelfs wanneer het ingeroepen voorwensel verdwijnt. Waarom niet ? Omdat we het toelaten. We verzetten ons niet. We laten het gebeuren en trekken onverschillig onze schouders op. ” Ik kan er toch niks aan veranderen ” klinkt het dan.

De ongeschreven wet van vraag en aanbod geldt voor alles, ook voor kinderporno, -prostitutie, -orgaanhandel, child trafficking in de meest ruime betekenis van het woord e.a. Als daar GEEN publiek voor zou bestaan, zouden de handelaars hun commodities niet aan de straatstenen kwijt kunnen en zou de handel zeer snel uitdoven omdat er niks ( meer ) te verdienen valt. Elkeen van de hiervoor opgesomde segmenten is echter een miljardenbusiness. Niet zomaar een paar miljard maar 100-150 miljard dollar en meer per jaar. Elk jaar. Dat zijn duizelingwekkende cijfers waaruit geen enkele andere conclusie kan getrokken worden dan dat voor elkeen van die segmenten een ongelooflijk groot publiek bestaat. Ettelijke miljoenen, waarschijnlijk zelfs honderden miljoenen klanten die veel geld over hebben om hun ziekelijke fantasieën te botvieren.

Dat er jaarlijks 8 miljoen kinderen verdwijnen hoeft dan ook niet te verbazen. De “merchandise” moet aangevuld worden zoals de rekken van de supermarkt. De handelaars en diverse tussenpersonen verdienen daar de kost mee dus tel dus nog maar een paar honderden duizenden die ziek zijn in hun hoofd, leven van het systeem en zorgen voor de aanvulling van de ” voorraden”

We zitten op dit moment met het geval Pichal en zijn 2 kompanen uit de cultuursector. Pichal wordt vervolgd voor bezit en verspreiding van video’s van ernstig kindermisbruik. Ik hoef er geen tekening bij te maken wat dit is. Op zijn computer is een grote hoeveelheid materiaal aangetroffen die hij heeft gekocht en verkocht op specifieke websites op het darkweb ofwel gewoon via gemeenzaam gekende pornosites zoals bijvoorbeeld Pornhub waar gerechtelijk onderzoek nu heeft uitgewezen dat ze al 13 jaar een grote hoeveelheid video’s van kinderporno en zwaar kindermisbruik tegen betaling ter beschikking stelt. Het is een handel. https://twitter.com/LailaMickelwait/status/1700726306638635187… 13 jaar … hoeveel miljoenen personen hebben zich al die tijd zitten vergapen aan kinderverkrachting en – geweldpleging ? Begint het een beetje door te dringen hoe overweldigend groot het probleem is ? Hoeveel personen ronduit pervert zijn, ziek in hun hoofd ? Het kan uw buurman zijn, uw beste vriend, uw vader, broer of partner, mijnheer de minister, mijnheer pastoor enz…. Who knows. Het staat niet op hun gezicht geschreven. Het gebeurt in het geniep, net zoals bij Pinchal wiens partner van niets wist en van de hands God geslagen is. Wat als ik nu eens zeg dat alle maatschappelijke problemen die ons als dagelijke kost voorgeschoteld worden niet anders dan een rookgordijn zijn om het echte probleem te verdoezelen ? Brood en spelen, om ons bezig te houden, zodat we het niet zien wegens geen tijd of wegens aandacht gefocused op andere zaken zoals een pandemie, Covid19, de oorlog in Oekraïne, het klimaatprobleem dat er niet is ?

Stel u even voor dat we niet dagelijks zouden geconfronteerd worden met een veelheid van ellende en “crisissen ” die ons door de media door de strot worden geduwd. Zouden we dan niet meer oog hebben voor deze problematiek? Er meer en langer over nadenken, ons vragen stellen ? Nu doen we dit niet terwijl we dit net wel zouden moeten doen. Vindt u het niet hoogst eigenaardig dat de overheden in alle landen, niettegenstaande alle technologieën waarover ze beschikken geen einde stellen aan deze omvangrijke industrie? Waarom worden gerechtelijke onderzoeken naar pedofilienetwerken in de doofpot gestopt of op alle mogelijke manieren gesaboteerd ? België heeft op dat vlak sinds de jaren 70 een rijke geschiedenis van doofpotaffaires en criminele dossiers die nooit zijn opgelost. Dat is meer dan 50 jaar … Waarom grijpen ze niet in? Waarom is het Parket en het ministerie van justitie al vele, vele jaren, zo laks ? Waarom worden productiehuizen niet gesloten en de uitbaters niet opgepakt ? Ze zijn nochtans gekend en wie nog niet gekend is kan gemakkelijk gevonden worden. Waarom wordt kinderporno en kinderprostitutie niet hardhandig aangepakt ? Netwerken niet opgerold ? Ook deze zijn gekend. Donald Trump is de enige President in de geschiedenis die bij wet zware maatregelen heeft getroffen tegen child trafficking. Biden heeft die maatregelen terug afgeschaft omdat ze, naar verluidt, niet op zijn prioriteitenlijst stonden. Waarom zijn kinderen geen prioriteit ? Waarom hebben de initiatieven van Trump tussen 2016-2020 geen navolging gekend in andere landen ? Zolang er een publiek is voor de industrie van kinderporno, -prostitutie, -orgaanhandel, child trafficking in de meest brede betekenis van het woord, snuff movies, kannibalisme en adrenochrome, zal het blijven bestaan. En, het zal blijven bestaan want – behalve de vangst van hier een daar een kleine garnaal zoals Pinchal en zijn kompanen – kunnen producenten, handelaars EN klanten rustig hun gang blijven gaan. Dat er eentje opgepakt is, zal hun gemoed niet verontrusten, ze doen gewoon verder, als vanouds. Het grote publiek weet het niet omdat er ook door de media geen aandacht aan wordt besteed. Niemand zet er zijn tanden in. Integendeel, als zo’n kleine garnaal dan al eens opgepakt wordt, gaan ze voluit voor een ” ocharme politiek “. Pedofilie wordt door de pers genormaliseerd. Deze duistere wereld bestaat al heel,heel lang. Het overgrote deel van de bevolking wist en weet het niet en zij die het wel wisten en weten, zwijgen over alle vuile smeerlapperij. Nu weten we het wel. Er komt steeds meer bovendrijven. Mensen worden steeds meer bewust. Of dit bewustzijn ook zal volstaan om vanuit een gerechtvaardigde verontwaardiging actie te ondernemen en te doen wat de taak is van de overheid en de media maar waarin zij doelbewust falikant falen, blijft een open vraag. Onthoud dat u de wereld krijgt, waar u om vraagt of … die u toelaat. Hoe uw toekomst en deze van uw kinderen en kleinkinderen zal uitzien, bepaalt u zelf als individu en als collectief.